Rabies är en virusinfektion som finns bland djur i större eller mindre utsträckning i de flesta länder i världen.

Det har tidigare rapporterats om en ökning av rabies bland människor i Kina till följd av att hundar blivit vanligare som husdjur i städerna. Nu rapporteras också från Vietnam om en ökad förekomst av rabies. Under årets första 8 månader har enligt tidningsuppgifter 81 personer, huvudsakligen i norra Vietnam, dött av sjukdomen.

Under de senaste åren har man sett en ökning av antalet fall, så sent som 2003 rapporterades endast 34 fall. Orsaken är framförallt bett från hundar och katter. För resenärer är det viktigt att undvika kontakt med djur som kan bära på smittan. Vidare är det viktigt att snarast uppsöka sjukvård för att påbörja vaccination mot rabies om man trots allt skulle bli biten.

Den 8 september anordnades World Rabies day. Mer information om sjukdomen finns att hämta på www.worldrabiesday.org och på SMI:s webbplats under Sjukdomsinformation om rabies .

/Anders Blaxhult