På SMI:s hemsida har hittills funnits kartor som visar den geografiska utbredningen av anmälningspliktiga sjukdomar i Sverige. Dessa kartor kommer nu att tas bort, då vi har problem med att uppdatera och göra ändringar i dem. Tillsvidare kommer statistiken enbart att visas i form av tabeller.

/Katarina Skärlund, avd. för epidemiologi, SMI