Nu är det dags att anmäla sig till SMI-dagen om antibiotikaresistens den 16 november.

SMI-dagen vänder sig till personer verksamma inom klinisk mikrobiologi, vårdhygien och smittskydd, samt till läkare och sjuksköterskor inom sluten och öppen vård. En stor del av programmet handlar om ESBL och ett förslag till åtgärdsprogram för att möta ökningen av dessa kommer att presenteras.

Anmäl dig i SMI:s kalendarium
Läs mer om SMI:s SMI-dagar