Under senare tid har hepatit C-infektioner uppmärksammats i media med anledning av Socialstyrelsens förslag att spåra vissa patientgrupper som kan ha blivit smittade via blodtransfusioner före 1992 (innan testning av blod för hepatit C-virus var möjlig).

Sedan hepatit C-viruset blev möjligt att diagnostisera i slutet av 1989 och sjukdomen blev anmälningspliktig enligt smittskyddslagen har drygt 40 000 fall anmälts i Sverige. Ett stort antal anmäldes under 90-talets första år då många personer i riskgrupper testades, främst intravenösa missbrukare. För varje år som gått har antalet anmälda fall per år minskat så sakteliga – de senaste fem åren har anmälningarna minskat från 3 200 år 2002 till drygt 1 900 år 2006 (figur 1).

Omkring 100 fall per år anmäls som akuta infektioner och borde alltså vara relativt nysmittade. Det gäller säkerligen också de 300 fall/år som varit yngre än 25 år vid diagnostillfället. Generellt gäller dock att de flesta har haft sin infektion några eller många år när de upptäcks – över hälften av de anmälda är 40 år eller äldre när diagnosen ställs (figur 2).

Med hänvisning till årsstatistiken skriver man att Sverige har 2 000-3 000 nya fall per år och det är ju riktigt, men man bör nog hellre säga nydiagnostiserade eller nyupptäckta fall per år. Annars finns risk att man kan tro att nya fall = nysmittade fall, och då vore uppgiften om 1 900 anmälda fall bara under förra året mycket oroande.

/Ragnhild Janzon, Avd för epidemiologi, SMI

Läs mer

SMI:s sjukdomsinformation om hepatit C