Den 8:e oktober skulle vaccinationen av dem som löper risk för svår sjukdom eller död i samband med influensa börja. Den 2:e oktober fick vi utan tidigare förvarning meddelande från leverantören om att vaccinet till vissa län i Sverige (se SMI:s webbplats ) blivit fördröjt några veckor. Det ställer till åtskilligt besvär och merkostnad för de län som drabbats, men det är får inga svåra medicinska konsekvenser. Vi väntar ingen influensatopp förrän tidigast till jul, och sannlikt kommer den inte förrän i början på nästa år. Alla kommer att hinna få sitt vaccin dessförinnan. Det kan t.o.m. finnas en fördel att vänta lite, eftersom effekten är bäst de närmaste månaderna efter vaccinationen.

Förra året var det mycket strul med vaccinet, och det kom inte riktigt så mycket vaccin som behövdes. Vaccinationstäckningen för personer över 65 år minskade då från drygt 60% till 56%. Ungefär 2000 personer dog till följd av influensa 2006-07. Den lilla skillnaden i vaccinationstäckning bidrog nog inte så mycket till att många fler dog än säsongen innan, men WHO:s mål för vaccinationstäckning av dem som riskerar svår influensa är 75%. Om vi når det kan vi kanske minska den influensaorsakade vinteröverdödligheten. Dessutom kan vi minska sjukhusvården för influensa och lunginflammation, och därmed spara lidande och pengar.

Vinteröverdödlighet beror till stor del på influensa

Figur 1 visar hur många % mer av dem som dött under vintern åren 2003-06 än under sommaren, och hur många influensadiagnoser som ställts på laboratorierna i Sverige hos personer över 65 år. Detta är bara en av alla de indikationer vi har för hur dödlig influensan är för medicinskt sköra individer.

/Annika Linde