Tillrättaläggande av uppgifter i DN

I ett reportage rörande nyupptäckta hiv-fall på Stockholmshäktena i Dagens Nyheter 071010 beskrivs den ökning av antalet personer som diagnostiserats senaste året. I artikeln finns uppgifter om att det nu sprids ett mer aggressivt virus. Från Smittskyddsinstitutet vill vi påpeka att de undersökningar som gjorts i Sverige och internationellt av den ”nya” stam som dominerat bland nyupptäckta fall av hiv bland intravenösa missbrukare i Stockholmsregionen inte visat att den skulle vara aggressivare eller mer smittsam än andra stammar av hiv.

Vi tolkar den ökade förekomsten av hiv bland intravenösa missbrukare som ett resultat av att smittan nu råkat komma in i en grupp missbrukare som har ett riskfyllt delande av injektionsverktyg. Har man ett antal nysmittade blir det lätt en ”snöbollseffekt” eftersom smittsamheten är som allra störst de första månaderna efter smittillfället.

/Jan Albert, professor, Avd för virologi, Anders Blaxhult, bitr. statsepidemiolog, Avd för epidemiologi, SMI