Smittskyddsinstitutet (SMI) arrangerar varje år temadagar om aktuella infektionsproblem. Den här SMI-dagen vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som sköter patienter med HIV-2 liksom läkare och övrig laboratoriepersonal inblandade i diagnostik och forskning kring HIV. Deltagare är välkomna att presentera egna kliniska problem för gemensam diskussion.

Datum och tid: 19 november 2007, 09.30 - 15.30
Plats: Serum, Virushuset, Smittskyddsinstitutet.

Anmäl dig senast den 12 november 2007 via SMI:s kalendarium