Internetsajten www.klamydia.se fungerar i två landsting: i Västerbotten sedan september 2004 och i Västra Götaland sedan maj 2006. Personer kan där själva beställa klamydiaprov på internetsajten – man får hem ett provtagnings-kit och skickar sedan ett urinprov till angivet laboratorium. Resultatet får man via en personlig kod. Om man inte kontrollerar resultatet genereras en påminnelse att göra detta (1).

Vid positivt test kan man skriva ut en remiss till behandlande läkare, som skall bekräfta att behandling inletts. Om ingen behandling rapporterats inom 2 veckar påminns användaren och om då ingen behandling sker kontaktas smittskyddsenheten. Vid negativt test ges information om att ingen klamydia påträffats men om personen har besvär eller bedömer sig ha utsatt sig för stor risk rekommenderas personen att uppsöka läkare.

Fram till nu har sammanlagt över 13 000 personer i de båda landstingen testat sig och könsfördelningen är nästan jämn, dvs. nästan lika många män som kvinnor vilket är både unikt och spännande. Omkring 7 % av de testade har varit klamydiasmittade, vilket är lika med nationell prevalens bland de testade personerna. Alla smittade har kommit till behandling.

I Västerbotten där vi varit aktiva längst tid är vi nu den i särklass största enskilda provtagaren med 24 % av de tagna proverna. Den största åldersgruppen är 20-24-åringarna. Västerbotten ligger bland de lägsta i klamydiaincidens per 100 000 invånare, men det har vi å andra sidan gjort även före www.klamydia.se så någon direkt effekt har vi inte kunnat se ännu. Det kommer att ta tid innan det slår igenom i den statistiken eftersom den så mycket speglar provtagningskriterierna och vi har trots allt "bara" 24% av proverna.

Sajten har blivit uppskattad i de båda landstingen och med en fortsatt användning kan andelen män som testar sig öka. Det är också ett betydligt billigare sätt att få tester gjorda än med sedvanlig mottagningsverksamhet. Landstingen kommer med denna metod att spara miljonbelopp. Användarna slipper också ta ledigt från studier eller arbete och slipper resa.

Sajten har under året fått två prestigefyllda utmärkelser, dels ett hedersomnämnande i Guldlänken, en tävling för Sveriges mest innovativa offentliga e-tjänst, dels en tävling på Europanivå (ePractice.eu) om bästa offentliga e-tjänst, GoodPractice.

/Roger Karlsson, professor, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin vid Umeå Universitet

Referenser:

1. Novak DP, Karlsson RB, Simplifying chlamydia testing: an innovative Chlamydia trachomatis testing approach using the Internet and a home sampling strategy: population based study, Sex Transm Infect 2006;82:142-147