Under 11-14 oktober 2007 organiserade IUSTI (International Union against sexually transmitted infections European branch ( www.iustieurope2007.org )) en konferens i Dubrovnik, Kroatien om sexuellt överförbara infektioner och hiv/aids.

Huvudtema för konferensen var sexuellt överförbara infektioner (STI) och hiv bland sårbara populationer som män som har sex med män (MSM), sexarbetare (commercial sex workers) och invandrare/migranter. Forskare från olika länder presenterade studier om riskbeteende och prevalens av syfilis, gonorré, klamydia och hiv bland dessa populationer. Det var stor fokusering på Internet-baserade studier som ett bra alternativ till frågeformulär i pappersformat, dock med sina egna fördelar och begränsningar.

En stor del av presentationerna handlade om klamydia och klamydiascreening via Internet, med exempel från USA, Sverige (se artikeln nedan) och Schweiz. I USA har man observerat att klamydiascreening via Internet kan betyda större möjligheter att få fler ungdomar att testa sig. I Östeuropa (Ungern, Polen, Ryssland, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Kroatien) har man klamydiascreening-nätverk som gäller prevalensstudier i dessa länder och resultaten visar att klamydiaförekomsten bland unga kvinnor är samma som i Västeuropa.

En del av konferensen var tillägnad diagnostik av STI: båda testmetoder på laboratoriet och provtagningsmetoder, inklusive ”home-sampling kits” t.ex. för klamydia. Kvinnor accepterar lättare urin- än vaginalprovtagning för Chlamydia trachomatis när det gäller provtagning i hemmet. Det är enklare och kan på så sätt ge nya möjligheter till ökad provtagning.

En annan del av konferensen ägnades STI-prevention, speciellt bland MSM. I Holland visade man att det kan vara effektivt att använda elektroniska kort eller flash-movies på Internet, för att förebygga riskbeteende bland MSM. En forskare från Storbritannien talade om den psykologiska anledningen till riskbeteende - vår hjärna har ibland problem med att beräkna risk om konsekvenserna inte kommer omedelbart, t.ex. vid sexuellt riskbeteende ser man inte direkt konsekvenserna av oskyddat sex. Det är något man borde ägna mer uppmärksamhet inom forskningen.

Nästa IUSTI-konferens äger rum den 4-6 september 2008 i Milano ( www.oic.it/iusti-europe2008 )

/Inga Velicko, Avd för epidemiologi, SMI