Hepatit B är en virusorsakad sjukdom som ger upphov till inflammation i levern (hepatit). Sjukdomen är hos vuxna oftast självläkande men kan ibland bli kronisk och ge upphov till leverskada i form av cirrhos och cancer. Årligen diagnostiseras i Sverige över 1000 fall (1308 fall 2006, 1197 fall hittills under 2007). De flesta av dessa har smittats tidigare i livet, medan en mindre andel har akut hepatit B (166 personer 2006, 146 under 2007, januari-september). Antalet fall av akut hepatit B har minskat senaste åren, framför allt pga att färre personer smittats via intravenöst missbruk. En orsak är att missbrukare i ökad utsträckning erbjudits vaccination mot hepatit B.

Man ser dock en ökning av akut hepatit B hos män som smittats i Thailand vid heterosexuella kontakter, se figur. Även om dessa fall (totalt 14 hittills år 2007), utgör en mindre andel av det totala antalet fall av akut hepatit B är denna ökning oroväckande. Den som smittats riskerar också att sprida smittan vidare till andra. Personer som har sexuella kontakter i Thailand eller andra länder där hepatit B är vanlig löper förutom risk för att smittas av hepatit B även risk att drabbas av andra sexuellt överförda infektioner.

Det är därför viktigt med preventiva insatser riktade till denna grupp i form av vaccination mot hepatit B och uppmaning till kondomanvändning vid sexuella kontakter.

/Owe Källman, ST-läkare, Anders Blaxhult, bitr. statsepidemiolog, Avd för epidemiologi, SMI

Läs mer

SMI:s sjukdomsinformation om hepatit B.
SMI:s statistik om hepatit B.