ReAct – Action on Antibiotic Resistance är en internationell koalition som arbetar med målet att nuvarande och kommande generationer ska ha tillgång till effektiv antibiotikabehandling, som en del av rätten till hälsa.

ReActs arbete leds av ett internationellt sekretariat med medlemmar i Sverige, USA, Indien, Australien och Ecuador, med ett samordningskansli i Uppsala. ReAct har stöd från Sida för perioden 2006-2011 och är för närvarande är organiserat som ett projekt inom Uppsala Universitet.

Förutom samarbete med internationella hälsoaktörer som WHO och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), arbetar ReAct för närvarande lokalt i Latinamerika, Asien och Afrika. Det regionala arbetet präglas av samarbete med många aktörer såsom hälsoministerier, akademiska institutioner, hälso- och sociala nätverk och andra ideella organisationer. Läs mer om ReAct på www.reactgroup.org

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i det internationella sekretariatet med särskilt ansvar för den övergripande koordinationen av verksamheten och för ReActs vetenskapliga funktion. Du kommer att vara placerad på kansliet i Uppsala och bör vara beredd på att ta stort ansvar för en rad varierande arbetsuppgifter. Dessa inkluderar bland annat att:

• att assistera projektledaren med alla förekommande göromål, såsom strategiska diskussioner, framtagande av bakgrundsmaterial, presentationer och skrivelser
• att säkerställa god kommunikation inom det internationella sekretariatet, inom koalitionen ReAct och med myndigheter, nätverk och forskare i andra länder
• att tillsammans med andra forskare följa och analysera utvecklingen inom antibiotikaresistensområdet samt förhandsgranska ReActs publikationer och informationsmaterial ur vetenskaplig synvinkel.
• att handleda och undervisa studenter på Magisternivå i ämnen relaterade till ReActs verksamhetsområde

Kvalifikationer

• Universitetsexamen inom det medicinska/biomedicinska området
• Erfarenhet av projektledning, internationellt arbete och samarbete i nätverk
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Stort intresse av internationella hälsofrågor

Meriterande är också

Övriga språkkunskaper samt dokumenterade kunskaper om antibiotikaresistens

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper

Ansökan ska vara inkommen till registrator senast den 19 november.
Tjänsten är ett föräldravikariat vid Uppsala Universitet på 1 år med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast.

Frågor kring tjänsten besvaras av Liselotte Högberg, telefon 018-471 66 06 eller Otto Cars 0708-92 02 03

Skicka din ansökan till Registrator, Uppsala Universitet, UFV-PA 2007/2399, Box 256, 751 50 Uppsala, fax 018-471 20 00. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.