Figuren visar antalet patienter med positivt PCR-resultat för RSV (respiratory syncytial virus) respektive hMPV (humant metapneumovirus*) under perioden december 2006 t.o.m. 7 november 2007 i Halland. Samtliga prov analyseras för båda virus. Under september t.o.m. november 2006 fanns inga positiva analyser för vare sig RSV eller hMPV. RSV-säsongen har startat ovanligt tidigt och med snabb ökning jämfört med tidigare år, den förra säsongen var dessutom relativt lindrig med toppen i mars.

/Torvald Ripa, Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien Halland

(*=hMPV, ett paramyxovirus, identifierades första gången i Nederländerna 2001. Den kliniska bilden vid hMPV-infektion liknar den vid RSV.)

Kommentar, Avdelningen för epidemiologi: Under perioden 29 oktober-4 november 2007 har totalt 34 RSV-diagnoser rapporterats i landet, mer än hälften av fallen från laboratorier på Västkusten.

Läs mer

SMI:s sjukdomsinformation om RSV