I ProMed 13/11 2007 publicerades en artikel om capillariasis som orsakat dussintals dödsfall i byar i Zamboanga del Norte, Filippinerna.

Det är rundmasken (Nematoda) Capillaria philippinensis som orsakar human intestinal capillaria-infektion. Två andra Capillaria-arter kan i undantagsfall också orsaka humana infektioner: C. hepatica som endast infekterar levern och C. aerophila som infekterar lungorna. Vid C. hepatica-infektion utsöndras inga ägg i feces. I de fall C. hepatica-ägg påvisas i feces rör det sig inte om en ”äkta” infektion utan äggen härrör från intag av infekterad lever.

C. philippinensis är mycket små maskar, honan mäter 2,5-5,3 mm i längd och hanen 1,3-3,9 mm. Äggen passerar med feces ut i vattnet och efter 5-10 dagar är de infektiösa. Tas äggen upp av en fisk frigörs larver, som penetrerar tarmväggen och vandrar ut i vävnaden. Människan blir infekterad vid intag av rå eller halvrå fisk. Masken återfinns i tunntarmen, där den invaderar tarmslemhinnan. Honan producerar både ägg och larver, dvs autoinfektion sker. Detta leder till hyperinfektion. I ett försök producerade två larver från fisk 5353 maskar i en ökenråtta. Den naturliga definitiva värden tycks vara fiskätande fåglar.

Den kliniska bilden är intermittent diarré, med magkurrande och diffusa återkommande magsmärtor. Symtomen påminner om ”tropical sprue” med fem till tio voluminösa avföringar per dag. Viktminskning, ätstörningar och kräkningar är vanligt förekommande. Patienterna har också försämrad nedbrytning och absorption av fett och protein.

Muskelförtvining, avmagring, svaghetskänsla och hjärtsjukdom förekommer hos ca 75 % av patienterna. Utan behandling inträder döden 2 veckor till 2 månader efter symtomdebut, vanligen beroende på hjärtsvikt och/eller sekundära infektion.

Vid parasitologisk diagnostik kan ägg, larver och adulter påvisas i feces. Äggen är mycket lika C. hepatica- och Trichuris trichiuria-ägg, varför stor noggrannhet gäller vid artbestämning. Dessutom kan ägg från flera olika arter påträffas i samma prov.

Infektionen går att behandla och bör startas när de tidiga symtomen debuterar, såsom magkurrande, diarré och magsmärtor. Även epidemiologiska uppgifter är av vikt vid fastställandet av diagnosen.

Vid SMI har vi aldrig påvisat några fall av C. philippinensis men väl hittat C. hepatica-ägg (se bild).

/Inger Ljungström, chefsmikrobiolog, Avd för Parasitologi, Mykologi och Vatten/Miljö, SMI