Enligt en uppgift i det danska nyhetsbrevet EPI-NYT kräver bolivianska myndigheder fr.o.m 1 december 2007 att alla resande til Bolivia är vaccinerade mod gula febern, oavsett vistelselängd. Vaccinationen skall ges senast 10 dagar före avresa, och den gäller därefter i 10 år.