Under ett par veckors tid, har vi fått samtal om utbrott av norovirus från daghem, skolor och arbetsplatser. Misstänkta livsmedelsburna utbrott samt smitta inom vården har också förekommit. I veckans rapport från laboratorierna (publiceras imorgon på SMI:s hemsida) ser vi nu, att detta fått ett genomslag även här med ett ökat antal diagnostiserade fall av norovirus. Antalet norovirusfall har legat på en relativt konstant nivå under sommar och tidig höst, men denna vecka mer än fördubblas antalet. Rapporterna är tämligen väl spridda över landet. Det är ännu för tidigt att avgöra om några nya virusvarianter har gjort entré, men rapporter från våra grannländer tyder ännu inte på att så skulle vara fallet.

Det finns alltså anledning till ökad medvetenhet om risken för norovirussmitta och som alltid är en god handhygien A och O, speciellt i samband med toalettbesök och hantering av livsmedel.

/Kjell-Olof Hedlund, Sandra Rubinova, SMI