Läs om den globala hiv-situationen på UNAIDS webbplats

Hiv-situationen i Sverige t.o.m. oktober 2007

Totalt har 7 850 hiv-fall rapporterats i Sverige 1985-oktober 2007 (fig 1), varav 2 140 har fått aids-diagnos.

Idag lever uppskattningsvis drygt 4 300 personer med hiv i Sverige vilket är fler än någonsin tidigare. Detta beror på att dödligheten efter 1995 minskat på grund av nya behandlingsmetoder och fler nyupptäckta fall under 2000-talet. Till och med oktober 2007 har 420 nya fall rapporterats till Smittskyddsinstitutet (SMI) jämfört med 312 samma period föregående år.

Antalet anmälda fall har ökat den senaste femårsperioden. En stor andel av fallen särskilt bland heterosexuellt smittade är smittade utomlands, oftast före ankomst till Sverige (fig 2).

Den inhemska spridningen har ökat de senaste åren och ses framför allt bland intravenösa missbrukare i Stockholmsområdet och bland män som har sex med män (fig 3).

Hiv-spridningen är fortfarande inte stor bland yngre människor i Sverige, (fig.4) men med tanke på en ökad smittspridning av klamydiainfektion bland ungdomar kan denna situation snabbt ändras om hiv introduceras i ungdomsgrupperna.

/Malin Arneborn, Anders Blaxhult, Avd för epidemiologi, SMI

Läs mer

UNAIDS: Global summary of the AIDS epidemic, December 2007
World Aids Day 2007
Hiv-Sverige
Noaks Ark: aidsdagen.se
Smittskyddsinstitutets hiv-statistik