Klustret av Lymphogranuloma venereum (LGV) som upptäcktes i somras (se EPI-Aktuellt nr 28-31, 2 aug 2007 ) fortsätter att växa. Fram till nu har totalt sex LGV-fall rapporterats från Stockholm bland män som har sex med män (MSM), tre av männen tillhör samma sexuella nätverk. Alla prover från de sex fallen visade Chlamydia trachomatis serotyp L2b, som är den dominerande typen i utbrott bland MSM i Europa de senaste åren. Smittspårning påbörjades och ytterligare fem fall av klamydia med suspekta LGV-symptom hittades (genotypning är ännu inte klar).

Detta kluster av LGV rapporterades från Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm. Alla fallen hade proktit med sår och/ eller förstorade lymfkörtlar i ljumskarna. Fem män var hiv-positiva och för en man var hiv-status okänt.
Liknande LGV-kluster rapporterades under oktober-november från Köpenhamn (se EPI-NYT vecka 48, 2007) där man observerade ett kluster med åtta fall bland MSM och av dem var sju fall hiv-positiva. Inget känt samband med LGV-fallen i Stockholm.

Den är första gången som LGV sprids i Stockholm. Det är extra viktigt att alla läkare som behandlar hiv-positiva MSM är uppmärksamma och har med LGV-frågeställning vid: alla proktit-fall, alla fall med svullna lymfkörtlar i ljumskarna och alla genitala sår. Det är viktigt att man begär att prov skickas till Uppsala Akademiska sjukhus för LGV-typning och att man vid misstanke omedelbart sätter in behandling (behandlingsschema se referens). Smittspårning är också viktigt för att förhindra spridning av LGV.

/Inga Velicko, Smittskyddsinstitutet, Malin Cullberg, Göran Bratt, Anders Karlsson, Venhälsan, Södersjukhuset

Referens:

McMillan A.; van Voorst Vader P, de Vries H, The 2007 European Guideline (International Union against Sexually Transmitted Infections/World Health Organization) on the management of proctitis, proctocolitis and enteritis caused by sexually transmissible pathogens, International Journal of STD & AIDS, 2007; 18: 514-520. Tillgänglig också från IUSTI:s webbplats .