Lagom till starten av årets norovirussäsong, är vi åter fullbemannade inom den speciella diagnostiken av tarmvirus. Plötslig personalminskning under våren gjorde, att vi blev tvungna att dra ner på diagnostikverksamheten. Från och med denna vecka är vi dock åter tre personer som kan ta sig an insända prover för elektronmikroskopisk (EM) analys av tarmvirus.

Verksamheten ligger sedan den första september inom ”Tema Visualisering”, en del av det omorganiserade Kunskapscentrum för Mikrobiologisk Beredskap (KCB). Förutom undertecknad består gruppen av Katarina Brus Sjölander och från och med förra veckan även Sofia Tillhagen. För att uppmuntra provtagning av utbrott, har vi liksom tidigare en rabatterad prissättning vid analys av upp till 6 prov från samma utbrott (840 kr för enstaka prov och 1680 kr för hela utbrottet) . Den elektronmikroskopiska diagnostiken påvisar förutom norovirus även sapovirus, rotavirus, adenovirus och astrovirus vid samma analystillfälle. För mer information, se SMI:s hemsida eller kontakta undertecknad. Utbrottsanalyserna utgör en viktig del av vår övervakning av i landet cirkulerande virusstammar. Dessutom tar vi gärna emot norovirusfynd från övriga laboratorier för att få en bättre geografisk täckning av aktuella virusstammar. Genotypningen utförs utan kostnad.

EM-diagnostiken är nära kopplad till den övriga norovirusverksamheten vid SMI, som förövrigt består av diagnostikstöd och molekylär typning av norovirus, laboratorie- och utbrottsrapportering.

/Kjell-Olof Hedlund, KCB