Sista dagarna i november diagnostiserades öppen lungtuberkulos hos en anställd på patienthotellet vid Universitetssjukhuset i Lund. Indexpatienten uppger successivt tilltagande hosta under en 6 till 8 veckors period före diagnostillfället. Patienthotellet har hög beläggning, där en betydande andel av gästerna utgörs av nyförlösta mammor och deras spädbarn.

Risken att smittas av tuberkulos vid kortvariga sporadiska kontakter är låg. Två särskilt mottagliga grupper är små barn och kvinnor i efterförloppet till graviditet. För dessa är också risken för att insjukna efter kontakt med tuberkulosbakterier ökad.

Universitetssjukhuset i Lund har därför i samråd med smittskyddsläkaren beslutat kalla in samtliga exponerade mammor och barn för undersökning med tuberkulintest och lungröntgen. Med målsättning att de cirka 600 familjerna ska vara omhändertagna före februari 2008, öppnar den 11 december en speciell mottagningsenhet på barnsjukhuset, personalbemannad i samarbete med infektionskliniken, lungkliniken och röntgen.

Malmö 2007-12-06

/HB Hansson, Niclas Winqvist, Smittskydd Skåne

Se även information från Universitetssjukhuset i Lund