Enligt WHO skattades det totala antalet mässlingsdödsfall i världen till 873.000 fall år 1999 medan motsvarande siffra år 2005 är 345.000. Det innebär en minskning med 60%. Totalt beräknar WHO att vaccination mot mässling under denna tidsperiod förhindrat närmar 7,5 miljoner dödsfall. Trots detta är mässling fortfarande en av de vanligaste orsakerna till dödsfall bland barn i stora delar av världen.

”The Measles Inititative”, som är en gemensam satsning av bl.a. WHO, FN, CDC, arbetar för att alla världens barn ska nås av mässlingsvaccination, för övervakning av sjukdomsförekomst samt förbättrad vård. Målsättningen till år 2010 är att minska antalet dödsfall med 90% jämfört med innan detta handlingsprogram startade år 2001.

WHO:s regionala mål för Europa är att eliminera mässling till år 2010.

/Rose-Marie Carlsson

Läs mer:

ProMed: Measles eradication - Worldwide: new targets (25 jan 2007)

SMI:s webbplats: Mässling

2007-02-01