Imorgon kommer ett nytt nyhetsbrev att publiceras på Smittskyddsinstitutets hemsida. Nyhetsbrevet är skapat för att ge återkoppling till dem som rapporterar till Sjukrapport och för andra intresserade. Sjukrapport har tidigare beskrivits i Epi-aktuellt nr 40, 4 oktober 2007 . Kortfattat är det ett nytt sätt för Smittskyddsinstitutet att följa läget när det gäller luftvägsinfektioner i befolkningen. En av de luftvägsinfektioner som vi hoppas kunna följa bättre än tidigare är influensan. Ett slumpvis antal boende i Stockholms län har bjudits in att delta i studien. De som anmält sig rapporterar därefter om de blir sjuka i feber eller förkylning.

De preliminära data som Sjukrapport ger sammanställs varje vecka och kommer att finnas som ett nyhetsbrev Smittskyddsinstitutets hemsida.
Den rapporterade sjukligheten kommer att analyseras mer i detalj efter att studien avslutats i slutet av maj. Tills vidare vill vi ändå gärna dela med oss av de rapporter som Smittskyddsinstitutet dagligen får in. Nyhetsbrevet riktar sig särskilt till dem av er som anmält er till Sjukrapport. Tack för att ni deltar i studien! Vi hoppas att ni får glädje av nyhetsbrevet.

/Hanna Merk, Avdelningen för epidemiologi, SMI