Rapporter har kommit om ett nytt utbrott av hemorragisk feber (blödarfeber) orsakat av Ebolavirus i Uganda. Det är Bundibugyodistriktet mot gränsen till Kongo som framförallt drabbats men två fall har också setts i Kampala. Utbrottet började i augusti 2007 och till den 11 december hade 116 fall rapporterats, varav 30 avlidit. Bland de avlidna är fyra hälsoarbetare. Isoleringsavdelningar har upprättats och kontaktspårning utförs kring fallen.

/Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi, SMI

Läs mer:

ProMed: Ebola hemorrhagic fever - Uganda 2007-12-08 , 2007-12-12
SMI:s sjukdomsinformation om virala hemorragiska febrar