Under 10-11 december träffades representanterna för nätverket EpiNorth i Sankt Petersburg, Ryssland. I nätverket ingår de skandinaviska länderna, Baltikum och nordvästra Ryssland och gäller samarbete för kontroll av smittsamma sjukdomar och utbildning i epidemiologi i Nord-Europa. I Sankt Petersburg diskuterades aktuella problem kring smittsamma sjukdomar i respektive land. Några regioner i Ryssland presenterade likartade problemområden, som ökning av vissa tarminfektioner och hiv. De redovisade även nationella projekt angående sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet. Sverige presenterade utvecklingen av sexuellt överförbara infektioner och hiv under den senaste 10 åren, ökningen av alla STI är ett stort problem.

En del av diskussionen på mötet gällde den framtida utvecklingen av tidskriften EpiNorth som är tvåspråkig (engelska och ryska). Tidskriften är en viktig komponent i nätverket för att sprida information från EU-länderna till Ryssland och rysktalande baltiska kollegor och tvärtom. EpiNorth:s nätverk ska också samarbeta mer med ECDC i framtiden.

/Inga Velicko, Avdelningen för epidemiologi, SMI