Hyfsat lätt att sänka kostnader
I Göteborg jagar man översjuklighet bland förskolebarn genom förbättrade hygienrutiner. Enkla åtgärder och förändrade attityder kan göra stor skillnad – och spara stora summor.

Sorkfeber mot nya dystra rekord
Under första halvan av säsongen har fallen av sorkfeber nästan tiodubblats jämfört med motsvarande period förra året. Ett mycket stort sorkbestånd kommer troligen ge många fler smittade.

Porträttet:
Det har varit en lång resa, från Afghanistan över Jämtland till Socialstyrelsen. Som före detta smittskyddsläkare vet Inger Andersson von Rosen att människor är sig ganska lika. Det gäller bara att hitta rätt mötesplatser.

Läs artiklarna i Smittskydd nummer 6/07. OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på fornamn.efternamn@smi.ki.se för gratisnummer eller prenumeration.

Mer ur det nya numret:
• Syn på blodgivare splittrar. Socialstyrelsen gör en översyn av reglerna för vem som får lämna blod.
• Koll på hepatiterna? I Sverige anmäls årligen cirka 4 500 personer som är smittade av någon form av hepatit. Hepatit C allvarligast och vanligast – men man ska naturligtvis inte glömma bort hepatit A, B, D – och E.
• Från och med 2008 kommer Smittskyddsinstitutet att varje år lyfta fram ett särskilt tema – först ut är ”Zoonoser och klimatpåverkan”.
• Kontinental koll på sjukdomar. Den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) tog avstamp i fågelinfluensan. I dag är det största bekymret hur Europa ska få bukt med antibiotikaresistenta bakterier.
• Myter om smittskydd: Få infektioner i flygande fart.
• Krönika: Gunnar Sandström. Sudanesisk mikrobiologi inne på andra århundradet.