En mängd forskningsprojekt kring pandemisk influensa bedrivs på olika håll i landet. I början av november 2007 träffades forskare och myndighetsrepresentanter för att presentera och diskutera hur man kan ta vara på forskningsresultaten, med fokus på förbättrad beredskap. Under två dagar redovisades arbeten om allt från ryska snuvan till framtidens simuleringsmodeller för smittspridning, via virustypning och pandemiberedskap. Syftet med den nationella influensasammankomsten var att nå en gemensam agenda för framtida insatser, med utgångspunkt från den forskning som bedrivs inom influensaområdet. Idag publiceras en rapport där vi har samlat presentatörernas egna sammanfattningar. Rapporten publiceras gemensamt av Krisberedskapsmyndigheten, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen.

/Lisa Brouwers, Anette Hulth, Avdelningen för epidemiologi, SMI

Rapport från nationell influensasammankomst 1-2 nov 2007