Två högaktuella parasitzoonoser, Echinococcus och Leishmania, kommer att belysas på SMI-dagen. Infektionsläkare med stor egen erfarenhet av dessa parasitsjukdomar kommer att informera om allmän bakgrund, klinik och terapi. Diagnostiska hjälpmedel samt veterinära och epidemiologiska aspekter kommer också att presenteras.

SMI-dagen vänder sig i första hand till läkare och annan medicinsk personal med intresse för parasitsjukdomar. Även om ni inte själva arbetar direkt med denna diagnostik kan det vara av värde att få era parasitkunskaper utvidgade. Deltagare är välkomna att ställa frågor om egna patientrelaterade problem eller andra funderingar i anslutning till dessa två parasitzoonoser.

Program och anmälan görs via SMI:s hemsida .

Inger Ljungström, Silvia Botero Kleiven, Marianne Lebbad, Antonio Barragan, Avd för Parasitologi, Mykologi och Vatten/Miljö, SMI