Sedan början av 2000-talet rapporteras allt färre malariafall bland svenska turister – men antalet fall bland personer som ursprungligen kommer från, eller har anknytning till högendemiska länder, har inte minskat i samma utsträckning (fig. 1). Under år 2006 anmäldes 93 malariafall, och av anmälningarna framgår att 26 var födda i Sverige, 22 var nyanlända, t.ex asylsökande och tillfälliga besökare och 45 var utlandsfödda som bott i Sverige kortare eller längre tid.

Det är ju framför allt Afrikaresenärer som riskerar att få malaria och då den allvarliga formen med Plasmodium falciparum, men under slutet av förra året drabbades även tre turister i Indien av den här malariatypen. Av dem som smittats i Afrika hade 56 % besökt, eller kommit från, länder i Västafrika, 22 % i Centralafrika och 12 % i Östafrika.

Tabell. Malariafall 2006, per typ och smittland
Malariatyp Afrika Asien Oceanien Sydamerika Totalt
P. falciparum 56 4 1 61
P. malariae 2 2
P. ovale 9 9
P. vivax 6 6 5 2 19
otypbar 1 1 2
Totalt 74 11 6 2 93

Även antalet infektioner med Plasmodium vivax har minskat under senare år. Antalet P. ovale- och P. malariae-infektioner ligger på en fortsatt låg nivå (fig. 2)

Malariaprofylax med läkemedel rekommenderas i princip till alla som reser till afrikanska länder söder om Sahara, men många personer som kommer från högendemiska områden tar inte sådan profylax. Det kan eventuellt bero på att man förlitar sig på tidigare förvärvad immunitet, en immunitet som dock avtar efter några års vistelse utanför malariaendemiska områden. Enstaka Sverige-födda resenärer som vistas långa tider i Afrika avstår ibland också från profylax. Information om vilken profylax de anmälda fallen använt framgår inte alltid av anmälningarna, men 52 personer har inte tagit något profylaxläkemedel, 18 hade gjort det, information saknades för 23 fall.

/Ragnhild Janzon

Läs mer:

Sjukdomsinformation om malaria

Malariaprofylax 2006