Trikiner förekommer hos vildsvin i Sverige, om än mycket sällan. Under åren 2002-2005 har vid Statens veterinärmedicinska anstalt undersökts 20757 vildsvin. Av dess var 4 stycken trikininfekterade, dvs. 0,02 %. De arter som påvisats är Trichinella spiralis och Trichinella pseudospiralis.

Hos slaktsvin har trikiner inte påvisats i Sverige sedan 1994. Under åren har det slaktats drygt 3 miljoner grisar per år. Alla undersöks på eventuell förekomst av trikiner.

Vidare information om provtagning för undersökning av trikiner hos vildsvin och trikinförekomst hos annat vilt finns på SVA:s hemsida . Jaktstatistik kan sökas på Svenska Jägarförbundets hemsida .

/Dan Christensson, avd för parasitologi, SVA