Vi befinner oss mitt i vinterns norovirusepidemi och laboratorierna rapporterar fortfarande många virusfynd. Aktuella typningsresultat från december och januari visar att samtliga norovirusstammar från 25 vårdrelaterade utbrott tillhör genotyp G2.4 variant 2006 a och b (definierade enligt FBVE Norovirus Quick Typing Database. ) Det är med andra ord samma stamvarianter som debuterade våren 2006 och som totalt dominerat i utbrott inom vården sedan dess.

/Kjell-Olof Hedlund, Margareta Thorhagen, KCB

Läs mer:

Sjukdomsinformation om Calicivirus (noro- och sapovirus)