En ny klamydiaklon som ej detekteras med flera av de vanliga testerna hittades i Sverige hösten 2006 (1). Denna klon diagnostiseras ej med Roche Amplicor, Roche TaqMan48 eller Abbott M2000.

I samband med att Smittskyddsinstitutet informerade om den uppkomna situationen skickades under senhösten ett kort frågeformulär till de 16 laboratorierna i landet som använder någon av ovanstående tester för klamydiadiagnostik (1). Svar erhölls från fjorton laboratorier (87,5%). Alla 14 laboratorier hade informerat kunderna om problemet med falsk negativt resultat. Nio laboratorier (64,3%) skickade negativa prover till annat laboratorium som använder BectonDickinson testsystem i de fall det begärdes av behandlade läkare. Ett laboratorium hade redan bytt till MOMP-test.

Ytterligare tre laboratorier planerade att byta till BectonDickinson testsystem, ett laboratorium till MOMP-test och ett laboratorium planerade att göra odling och komplettering med Artus.

Av övriga 10 laboratorier (inklusive de två som inte besvarade enkäten) har vi fått kännedom om att sju nu håller på att byta till andra testsystem (MOMP). Tre laboratorier som tar 30 200 prover årligen, motsvarande ca 7 % av landets prover, har behållit Roche/Abbott testerna. Fabrikanten räknar med att det diagnostiska problemet för dessa test skall vara löst till sommaren 2007.

Smittskyddsinstitutet kommer att ge fortlöpande information om frekvensen av muterad Chlamydia trachomatis i olika delar av Sverige.

/Inga Velicko, Anders Blaxhult, SMI, Björn Herrmann, Mikrobiologiska laboratoriet, Uppsala

Referenser

1. Ripa, T., Nilsson, P.A variant of Chlamydia trachomatis with deletion in cryptic plasmid: implications for use of PCR diagnostics tests. Eurosurveillance weekly, 2006; 11(11)

2. Hur hanterar vi den uppkomna situationen avseende klamydiadiagnostik? EPI-Aktuellt, nr.42:2006