Tarmbakterier tillhörande släktet Enterobacteriaceae kan i vissa fall ha en särskilt allvarlig mekanism för antibiotikaresistens, extended spectrum beta-lactamase ("ESBL") ( EPI-aktuellt nr 17:2006 ) .

Resistensen innebär att viktiga antibiotika av betalaktamtyp (cefalosporiner m.fl) som används vid sjukdomar orsakade av t.ex. coli-bakterier inte längre har effekt. Ibland finns även andra samtidiga resistensmekanismer vilket gör att endast enstaka intravenösa antibiotika återstår som behandlingsalternativ.

Mot bakgrund av en rapporterad ökad förekomst och lokal spridning av ESBL på olika håll i landet, samt behov av att kunna följa utvecklingen av vårdrelaterade sjukdomar, blev ESBL anmälningspliktig 1/2  2007.

En nyhet är att ESBL bara är anmälningspliktig från laboratorierna ( SOSFS 2007:1 (M) ). Ingen klinisk anmälan behöver alltså göras av behandlande läkare.

Från och med i morgon 16/2 kan anmälan ske via SmiNet2, antingen automatiskt eller via laboratoriernas web-formulär.

Följande information efterfrågas:

Diagnostisk metod, ett av följande förval anges:

  • Fenotypisk (med hjälp av resistensbestämning enligt metoder rekommenderade av RAF/RAF-M
  • Genotypisk (genom påvisande av relevanta resistensgener)

Species:

  • Art av enterobacteriacae kan väljas från en flervalslista (sex förvalsalternativ)

Dessutom kan resistens mot relevanta antibiotika anges.

Vidare information finns på Socialstyrelsens webbplats

/Johan Struwe, överläkare, Epidemiologiska avd., Barbro Olsson Liljequist, chefsmikrobiolog, Bakteriologiska avd., Fredrik Husander, systemutvecklare, SmiNet-gruppen