En ökning av antalet fall av dengue-feber har under 2007 rapporterats från många länder i världen. Till exempel i Asien har man sett en spridning till nya områden i Indien och en förlängning av säsongen på Filippinerna och i Indonesien. Senast har det rapporterats om en ökning av antalet fall från Sydamerika dels i gränstrakterna mellan Argentina, Brasilien och Paraguay samt i Bolivia (se ProMED: Dengue/DHF update 2007 (09)).

Denguefeber är en flavivirus-infektion som sprids av myggan Aedes aegypti. Myggan som är spridd över hela världen biter människor dagtid, speciellt timmarna efter soluppgång och före solnedgång. Sjukdom uppträder vanligen 4-7 dagar efter bettet och börjar med hastigt påkommen feber följt av huvudvärk, muskelvärk, ledvärk, illamående, kräkningar, smärtor bakom ögonen och hudutslag. En hemorragisk form kan också uppträda med blödning från slemhinnor som är förenad med viss dödlighet. Sjukdomen följs ofta av en period av långdragen trötthet och depression.

Fr.o.m. 1 juli 2004 blev dengue anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Tidigare statistik bygger på den frivilliga laboratorierapporteringen. Dengue-virus började analyseras i Sverige 1990 vid SBL/Smittskyddsinstitutet. De senaste åren har ca 30 – 60 fall rapporterats årligen. Det är främst resenärer till Sydostasien som drabbats, över 75 % av fallen 2005-2006 har smittats där. De flesta är smittade i Thailand som ju har många besökare från Sverige.

År 2006 anmäldes 54 fall, lika många män som kvinnor. Medelåldern var 36 år, medianålder 32,5 (spridning 10-76 år). 42 hade smittats i Asien, knappt hälften av dem i Thailand, övriga främst i Indien, Indonesien, Filippinerna och Sri Lanka. De tolv fall som smittats i Latinamerika var bl.a. resenärer till Costa Rica, Kuba, Brasilien och Mexico.

Arbete pågår för att ta fram ett vaccin mot dengue-infektion men en svårighet är en komplex immunologisk reaktion vid sjukdom. I väntan på definitivt genombrott gäller det här som för så många andra tropiska sjukdomar att skydda sig mot myggbett.

/Anders Blaxhult, Ragnhild Janzon

Läs mer:

Sjukdomsinformation om dengue