Ovanligt många fall av listerios har rapporterats från Tjeckien under 2006. Vanligtvis ligger incidensen på mellan 0,1 och 0,2 fall per 100 000 i landet men under 2006 var incidensen 0,7.

Av de 75 personer som rapporterades smittade var 14 gravida kvinnor av vilka två fick missfall. Något fler än hälften av de insjuknade var äldre än 60 år och14 personer avled till följd av infektionen. Utbrottet involverade 38 av landets 76 distrikt. Efter utredning framkom att utbrottet hade sitt ursprung i ett mejeri som fick stängas.De insjuknade hade ätit lagrad ost tillverkad av opastöriserad mjölk och sallad med ost och salami.

Samtliga rapporterade fall har laboratorieverifierats. Listeria isolerades från ost och sallad och typades. Alla isolat var av serotyp 1/2b. En majoritet av humanisolaten samt isolat från ost som analyserades med PFGE (pulsed-field gel electrophoresis) var av identisk undertyp liksom isolat påvisade hos en patient respektive ost-salami-sallad.

Sjukdomen kan ge influensaliknande symtom men kan även orsaka blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. Hos gravida kan infektionen orsaka missfall.Listerios orsakas av bakterien Listeria monocytogenes, som är vanligt förekommande i naturen i t ex jord och vatten. Människor kan smittas genom kontakt med infekterade djur eller genom livsmedel. Gravad och kallrökt lax samt dessertostar tillverkade av opastöriserad mjölk är kända smittkällor. Eftersom bakterien kan växa till i kylskåpstemperatur och trots vakuumförpackning, är det viktigt med rätt rutiner vid både produktion och förvaring av dessa typer av livsmedel. Rökt och gravad fisk bör förvaras vid högst +4 grader och det är viktigt att följa datummärkningen.

I Sverige inträffade ett utbrott sommaren 2001 då ett 30-tal personer insjuknade efter att ha ätit ost, som tillverkats på en bondgård.

/Margareta Löfdahl