Biosäkerhet:

En växande kinesisk ekonomi kräver ökad biosäkerhet. Nu inleds ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Kina, med syfte att bredda biosäkerhetsmedvetandet i världens folkrikaste land. Deras säkerhet är vår trygghet. Dessutom: nya internationella biosäkerhetsprojekt lyfter valet mellan säkerhet och folkhälsa.

Klamydia:

Om inte pojkar och män testar sig för klamydia i större utsträckning blir det svårt att komma till rätta med sjukdomen. Men hur får man killarna att ta ansvar? Killar är notoriskt dåliga på att testa sig för klamydia. Av samtliga testade är bara en fjärdedel män. Kan nättestning vara ett sätt att komma åt pojkarna?

Ny avhandling:

Det är inte föräldrarna som ligger bakom ökad antibiotikaanvändning. Det visar en ny avhandling som sätter fokus på läkarmöte och invanda mönster. Dessutom visar det sig att föräldrar drar sig för att utnyttja socialförsäkringen när barnen är sjuka. Man vill inte ha ”trassel” på jobbet.

Läs artiklarna i Smittskydd nummer 1/07. Läs också om ny vaccinplattform, dokumentation av pandemier, toxoplasma, hivmyter och att fler borde lära sig att smittspåra. Missa inte heller reportaget om hur smittskyddsläkare har mycket olika arbetsvillkor beroende på om de arbetar i landsort eller storstad. Trots det har de många gemensamma utmaningar inför framtiden. Läs också om att Socialstyrelsens smittskyddsenhet ser de kommande organisationsförslagen från Ansvarskommittén som den viktigaste framtidsfrågan just nu.

OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på fornamn.efternamn@smi.ki.se för gratisnummer eller prenumeration.

Ur det nya numret:

  • Först jagade han efter aids i 20 år. Nu förbereder han sig för att ta emot en pandemi – fortfarande med kameran i hand. Möt dokumentärfilmaren och regissören Staffan Hildebrand. När pandemin slår till, kommer vi då att bete oss som vi sagt att vi ska göra? Staffan Hildebrand kommer att kunna svara på det.
  • Porträtt: Fler borde lära sig att smittspåra, det skulle vården må bättre av. Smittskyddssjuksköterskor gör stora insatser – och kan göra än mer. Möt Mona Insulander vid Stockholms läns landsting.
  • En ny vaccinplattform placerar Sverige i täten för vaccinforskning – och öppnar för nya samarbeten.
  • Toxoplasma gondii är en av världens vanligaste parasiter. I Uganda bär varannan människa på parasiten. Vilket också betyder varannan aidspatient. En katastrofal kombination.
  • Myter om smittskydd: många förknippar dagens myter om hiv och aids med fattiga länder. Men myterna lever på vår egen bakgård.
  • Krönika: Annika Linde. Sökandet efter lustkickar förstör många människors liv.