Statens Veterinärmedicinska Anstalt har hittills i år rapporterat cirka 200 katter och omkring 20 småfåglar med Salmonella Typhimurium. Även flera personer har smittats med samma undertyper (fagtyper) av S. Typhimurium.

Rapporter om fåglar och katter infekterade med Salmonella har i varierande omfattning förekommit under vårvintrarna. Även en ökning av antalet humanfall under dessa perioder har rapporterats. De fagtyper som nu är vanligast förekommande hos småfåglar och katter är S. Typhimurium fagtyp 40 eller ett speciellt mönster av NST (undertyper som inte fått en speciell betäckning).

Redan 1990 rapporterades i SBL/SMI:s dåvarande veckorapport att man under vissa år sett en smittspridning under vårvintern med samma fagtyper hos fåglar, katter och människa. Under de 3 första månaderna det året anmäldes nio personer varav fyra barn under två år och ett sju år, samt tre fåglar och lika många katter.

Det är framförallt yngre barn som rapporteras smittade. Det står sällan på anmälan om det finns någon sjuk katt i familjen, kontakt med katt, fågelbord, fågelmat eller annan tänkbar miljösmitta (då det gäller ett barn: ätit snö, sand, jord eller druckit vatten från pölar).

Tabellen visar en sammanställning av antalet rapporterade fall av S. Typhimurium fagtyp 40 och NST under vårvintern under några år.

Fagtyp NST, år Antal fall januari-mars Antal fall < 10 år januari-mars Rapporterad kontakt med katt, fåglar, m.m.
2004 0 0
2005 2 1
2006 1 0
2007 tom 16/2 9 6 1 sjuk katt, 3 matar fåglar
Fagtyp 40, år
2004 6 2 3 sjuka katter, 1 djurbett
2005 5 2
2006 2 2 1 sjuk katt, 1 djurkontakt
2007 tom 16/2 4 0

Med tanke på att denna rapportering för 2007 endast sträcker sig t.o.m. 16 februari förefaller det med totalt 13 humanfall kunna bli en ökning av antalet smittade jämfört med tidigare år.

En liknande iakttagelse har i år setts i Norge (se Folkehelseinstituttets webbplats: Salmonella fra småfugl )

  • För att undvika spridning till människa är det viktigt att tänka på en god hygien i kontakt med fåglar och sjuka katter:
  • Använd fågelbord där fåglarna inte kan gå i maten och därmed förorena den med sin avföring.
  • Se till att inte fröspill från fågelbord/fågelautomater ligger på marken lätt åtkomligt för andra djur
  • Iakttag god handhygien vid rengöring och påfyllning av fågelbord/fågelautomater
  • Håll små barn borta från sjuka och/smittade katter.
  • Tvätta händerna efter kontakt med katter och fåglar.

Se vidare SVA:s webbplats

/Yvonne Andersson, Lara Payne, Margareta Löfdahl