Den spanska, troligen hemlagade, chorizo-korven (se EPI-aktuellt nr 6:2007 ) visade sig vid undersökning vid SVA innehålla ca. 1,5 trikinlarver per gram korv, alla levande. Trikinarten är Trichinella britovi, en art som är vanligt förekommande hos vilt i hela Europa. I Sverige är den påvisad hos varg, räv och lodjur. Från Europa finns flera fall rapporterade av infektion hos människa med denna trikinart. Vanligaste smittkällan har varit just kött från vildsvin, ofta som korv.

Denna trikinart avdödas liksom alla arter vid uppvärmning över +67 grader eller i svinkött vid frysning i 4 veckor vid minst -18 grader.

De i detta fall aktuella vildsvinen sägs ha blivit veterinärbesiktigade. Om så har varit fallet kan trikinundersökningen ha gjorts med en metod med låg känslighet (mikroskopi) vilken fortfarande är accepterad i flera EU-länder för undersökning av vildsvin. I Sverige är metoden inte längre godkänd, här används digestionsmetod.

/Dan Christensson,laborator, leg.vet., Statens Veterinärmedicinska Anstalt