Nu kan du anmäla dig till SMI-dagen om Socialstyrelsens tillsyn av vårdhygienisk standard. Anmälan sker direkt via SMI:s hemsida.

Läs mer i SMI:s kalendarium: SMI-dag om Socialstyrelsens tillsyn av vårdhygienisk standard

/Britt-Marie Hoffman, koordinator