TBE (Tick Borne Encephalitis), fästingburen encefalit, är en är en vektorburen zoonos, d.v.s. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Sjukdomen yttrar sig främst som en hjärninflammation.

TBE är en anmälningspliktig sjukdom under diagnosen viral meningoencefalit och blev anmälningspliktig i Smittskyddslagen både från behandlande läkare och laboratorierna juli 2004. Mellan 1990  och juni 2004 var det en frivillig anmälan från laboratorierna.

Vi har sett en klar ökning av de rapporterade fallen de senaste åren (se figur 1).
Under perioden 1995-1999 anmäldes i snitt 60 fall per år att jämföra med 131 under perioden 2001-2005.

År 2006

Under 2006 anmäldes 163 fall av TBE i riket varav 155 personer smittats i Sverige. Fem av de anmälda hade smittats i Finland (Åland) och för tre personer saknas uppgift om smittort. Fall har inträffat från Östhammar i norr till Kristianstadstrakten i söder.

Som tidigare är de flesta fallen, 76% (124), smittade i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter både vid östersjökusten och Mälarens östra del.Västra Götaland och Uppsala har fler antal anmälda än någonsin tidigare (se figur 2).

I Västra Götaland förekommer det bland annat fall väster om Kungälv, i Lidköpingstrakten, Mariestadstrakten och längs Vänerns västra strand.

Drygt 50% av de smittade i Uppsala län har vistats i Enköpingstrakten framförallt vid Mälaren. Enstaka fall uppger att de vistats vid norra Upplandskusten vid smittillfället.

I Skåne har fem personer smittats mellan Kristianstad och Osby.
Ett fall har rapporterats smittad i Sölvesborg, Blekinge och ett fall från Grums i Värmland.

Åldersfördelning se figur 3. 59% av de smittade är män. Det är ovanligt med dödsfall i TBE men under året har två dödsfall rapporterats.

Under året har 123 av 147 med känd smittotid insjuknat under juli till nov och endast 24 under maj och juni. Årstidsvariationen avspeglar väderförhållandena i Sverige.

Det har under de senaste åren varit varmare än genomsnittet vilket fått fästingarna att trivas.Höstarna har varit långa och vintern har kommit sent. Snötäcket skyddade fästingarna mot kylan och överlevnaden var hög.

Information om hur man skyddar sig och vaccinationsrekommendationer kommer att finnas på Stockholms läns landstings smittskyddsenhet fr.o.m. nästa vecka (vecka 10).

/Malin Arneborn, avd för epidemiologi, SMI