Sedan några månader pågår en epidemi av gula febern bland apor i den Brasilianska delstaten Goias belägen norr om Sao Paulo. Nu rapporteras om två dödsfall i gula febern bland människor från samma trakter. Resenärer till de inre delarna av Brasilien rekommenderas sedan tidigare gula febern-vaccination.
Oro för spridning av smitta kan innebära ökade krav på vaccinationsintyg för resenärer. Detta gäller mellan länder i Latinamerika och för resor inom Brasilien. Tills vi får mera kunskap är det motiverat att mera generellt överväga vaccination mot gula febern för Brasilienresenärer.

/Anders Blaxhult, överläkare, Avdelningen för epidemiologi, SMI

Läs mer

Sjukdomsinformation om gula febern på SMI:s webbplats