EPIET (The European Programme for Intervention Epidemiology Training) är ett europeiskt utbytes- och utbildningsprogram inom infektionsepidemiologi. Programmet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, mikrobiologer, veterinärer och annan vårdpersonal med tidigare erfarenhet av folkhälsoarbete och ett starkt intresse för epidemiologi. Programmet finansieras av The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och EUs medlemsländer.

Ansökningar skall vara ECDC tillhanda senast 10 februari 2008 kl. 24:00 CET
Se annonsen för mer information om inlämning av ansökan på ECDC:s webbplats

Mer information om EPIET programmet finns på www.epiet.org .