Svampinfektioner orsakade av Cryptococcus gattii är mycket ovanliga och drabbar huvudsakligen immunkompetenta individer, till skillnad från den närbesläktade Cryptococcus neoformans som normalt endast angriper personer med nedsatt immunförsvar. Sedan 1999 har emellertid ett ovanligt stort antal C. gattii infektioner rapporterats från nordvästra Nordamerika. Epicentrum är lokaliserat till Vancouver Island utanför Canadas västkust men under senare tid ett ökat antal fall har också observerats i fastlandet. Det har spekulerats att ökningen av C. gattii infektioner är förknippad med växthuseffekten eftersom C. gattii är associerad med varmare klimat. C. neoformans däremot förekommer över hela världen.

Spridning av kryptokocker sker genom basidiosporer som initialt koloniserar lungorna. Vidare spridning i kroppen sker framförallt till centrala nervsystemet där abcesser kan bildas men även andra lokaler som t.ex. hud, urinvägar, ben och leder kan involveras. Meningiten är ofta subakut eller kronisk, undantagsvis akut. Sjukdomen kan oftast framgångsrikt behandlas med antimykotiska preparat men dödligheten av verifierade fall uppgår till ca 12%. Diagnosen försvåras av en lång inkubationstid som kan vara från flera månader till flera år.

Reservoiren för C. gattii är ruttnande exotiska träd som t.ex. eukalyptus medan reservoiren för C. neoformans är avföring från fåglar t.ex. duvor. I Sverige är kryptokocker, och då enbart C. neoformans, sällsynta i naturen.

/Per Hagblom, Victor Fernandez, Avdelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö, SMI

Läs mer

Sjukdomsinformation om cryptococcos på SMI:s webbplats
ProMED 3 jan 2008: Cryptococcus gattii, human, animal - Canada, USA