Smittskyddsinstitutet anordnar ett heldagsmöte kring HTLV-1 & 2 – infektioner. Tanken med mötet är att alla i Sverige (och andra nordiska länder) som är intresserade av dessa virus ska få en uppdatering av senaste rön om HTLV-1 & 2. Vi vänder oss speciellt till de kliniker som har hand om HTLV-infekterade patienter och har därför inbjudit Dr Graham Taylor från London som har väldigt stor erfarenhet på detta område. Han kommer att delge oss råd och möjligheter på behandlingssidan. Vi uppmuntrar också till att förbereda specifika egna patientfall för diskussion i gruppen tillsammans med Graham Taylor. En målsättning är att vi efter mötet ska kunna utarbeta nationella riktlinjer för uppföljning och behandling av HTLV-infektion.

För ytterligare detaljer och anmälan se SMI:s webbplats