EU:s smittskyddsmyndighet ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) söker personal. För mer information se ECDC:s webbplats