- ökad uppmärksamhet hos allmänhet och sjukvårdspersonal på eventuella nya fall nu nödvändig

Smittskyddsinstitutet rekommenderar MPR-vaccin till ovaccinerade

Sedan årsskiftet har tio fall av mässling konstaterats i Sverige. Fyra individer har smittats i samband med utlandsvistelser i Schweiz, Frankrike, Italien respektive Thailand. Då dessa fyra fall vid hemkomsten sökte läkare för medicinsk bedömning har ytterligare individer exponerats och i vissa fall insjuknat. Sex sekundärfall har hittills rapporterats smittade i Sverige.

Av de tio mässlingsfallen, har fem konstaterats i Västra Götaland, tre i Skåne och två i Stockholms län. Fem av dessa är barn, 1-11 år och fem är vuxna, 24-44 år. Minst nio var ovaccinerade mot virussjukdomen. Den molekylärbiologiska typningen visar att det är skilda mässlingsvirusstammar som orsakat utbrotten i Skåne (D9) och Göteborg (D4). Typning av fallen i Stockholm pågår fortfarande.

Flera europeiska länder rapporterar för närvarande större eller mindre mässlingsutbrott. Mest drabbat är Schweiz som sedan november 2006 fram till den 13 februari, 2008 rapporterat 1 405 fall. Flertalet insjuknade i Schweiz har aktivt avstått från vaccination. Även i Danmark har fem fall av mässling rapporterats under januari-februari, 2008. Ett av de danska fallen hade enligt uppgift erhållit två doser vaccin, övriga var ovaccinerade. Det är sällsynt att vaccinerade insjuknar och genomgången naturlig infektion leder till livslångt skydd mot alla genotyper av mässlingsvirus. Danmark har alldeles nyligen beslutat att erbjuda MPR dos 2 vid 4 års ålder istället för som tidigare vid 12 års ålder.

Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna. Individer med feber och utslag och i behov av medicinsk bedömning bör kontakta barn- eller infektionsklinik telefonledes och anmäla sin ankomst för ett optimalt omhändertagande vid ankomsten. Eftersom smittsamheten är så stor är det inte lämpligt att sitta i ett väntrum vid en akutmottagning, vårdcentral eller annan läkarmottagning.

Det är också oerhört viktigt att personal inom sjukvården nu är observant på denna mycket smittsamma virussjukdom och vid klinisk misstanke omedelbart isolerar patienten. Alla barn- och infektionskliniker har särskilda isoleringsrum för smittsamma sjukdomar på akutmottagningarna. Flera av de nu insjuknade har smittats i väntrum på sjukhus eller läkarmottagningar.

Ett flertal mottagliga individer finns i den svenska befolkningen som små barn som inte vaccinerats ännu, barn och vuxna i alla åldrar där familjen avstått från vaccination, vissa vuxna främst i åldrarna 25-50 år som inte vaccinerats eller haft naturlig sjukdom samt immundefekta individer i alla åldrar.

Möjlighet till postexpositionsprofylax med gammaglobulin och/eller vaccin finns under några få dagar efter exposition, men skyddet är inte absolut och det handlar dessutom om en kamp mot klockan – eftersom skyddseffekten blir bäst ju tidigare efter smittotillfället som behandlingen ges. Dessa båda möjligheter användes särskilt av Smittskyddet i Västra Götaland efter att indexfallet besökte en akutmottagning med många ovaccinerade barn. Troligen förhindrade detta att ännu fler insjuknade och ingen av de få som trots profylaktiska åtgärder insjuknat blev allvarligt sjuk.

Det inträffade belyser ånyo vikten av att alla ovaccinerade barn som är 9 månader eller äldre vaccineras mot mässling vid utlandsresa. Vaccindoser givna till barn före 12 månaders ålder måste upprepas då immunsvaret är sämre i denna åldersgrupp. Även vuxna som inte har haft sjukdomen eller vaccinerats bör vaccineras vid utlandsresa. Schweiziska myndigheter har nyligen rekommenderat alla inkommande resenärer, och särskilt i samband med fotbolls EM i juni 2008, MPR-vaccination. Individer som misstänker/vet att de är mottagliga för mässling och önskar vaccinera sig ombedes kontakta barnavårdscentral, skolhälsovård eller vaccinationsmottagning beroende på individens ålder för ställningstagande till vaccination.

/Kari Johansen, Avd för virologi, Smittskyddsinstitutet

Läs mer:

Eurosurveillance 080228: Mässling i Danmark
Eurosurveillance 080221: Mässling in Schweiz ; Mässling i Tyskland
ProMed 080217: Mässling i USA
EPI-NYT v 9, 2008: MPR 2 dos tidigarelagd till 4 år i Danmark
EPI-aktuellt 080207: Mässling i Göteborg
EPI-aktuellt 080117: Mässlingsfall i Göteborg bekräftat -...