Totalt anmäldes 1 465 fall, och för 1 312 av dem inkom kliniska anmälningar. Både antalet akuta fall och kroniska infektioner var fler än under det föregående året.

Akut hepatit B

Under år 2007 registrerades 201 fall (124 män, 77 kvinnor) av akut hepatit B, en ökning med ca 20 % jämfört med 2006 och den neråtgående trend som setts de senaste tre åren har brutits (se figur). Det är främst sexuell smitta som har ökat, 91 fall mot 64 fall förra året. Antalet som smittats via intravenöst missbruk är däremot på samma nivå som år 2006, 62 fall 2007 mot 63 fall år 2006.

Av de 51 sexuellt smittade männen hade 23 smittats utomlands, varav 15 i Thailand. Medianåldern för männen var 36 år (22-67 år). Av de 41 kvinnor som smittats sexuellt uppgavs utlandssmitta i fem fall. Medianålder för kvinnorna var 22 år (13-48 år)

Av de 62 fall som smittats via intravenöst missbruk var 43 män och 19 kvinnor, medianålder för männen var 29 år (20-62 år) och för kvinnorna 26 år (18-40 år)

På ca 15 % av anmälningarna var smittvägen okänd eller saknades.

Kronisk infektion

1022 personer med symptomfri/kronisk infektion anmäldes under 2007, minst 90 % av dem smittade för ankomst till Sverige.

/Ragnhild Janzon, Avd. för epidemiologi