Över 400 fall av Candidasepsis bekräftades i Sverige förra året. Förebygger och behandlar vi på bästa sätt dessa och andra invasiva svampinfektioner?

Förekomsten av invasiva svampinfektioner har de senaste decennierna ökat i takt med det ökade antalet individer tillhörande olika riskgrupper. Vårdrelaterade svampinfektioner utgör en betydande andel av den totala incidensen.

Behandling av dessa i huvudsak opportunistiska infektioner har under samma tid skett med ett begränsat antal läkemedel. Under senare år har dock nya antimykotika tillkommit. Deras plats i den terapeutiska arsenalen samt profylax- och behandlingsprinciper kommer att avhandlas under SMI-dagen. Farmakologiska aspekter och resistensproblematik kommer också att belysas.

SMI-dagen vänder sig i första hand till läkare, mikrobiologer, forskare och annan medicinsk personal med intresse för smittosama sjukdomar, infektionsbiologi och vårdhygien.

Länk till program och anmälan