I det aktuella utbrottet av denguefeber i Rio de Janeiro rapporteras nu drygt 57 000 fall sedan årsskiftet, varav 67 avlidna. Detta är en flerfaldig ökning jämfört med mer ”normala” år och den stora tillströmningen av akut sjuka medför påfrestningar på hälso- och sjukvården. Situationen innebär att alla typer av patienter just nu kan få avsevärda svårigheter att erhålla adekvat vård, oavsett sjukdom. Smittskyddsinstitutet avråder inte från resor till Rio de Janeiro men vill ändå informera om den nuvarande belastningen på sjukvården i staden. Flera sjukhus i Rio har nu mycket akut brist på vårdplatser och personal, och mycket långa väntetider. De lokala myndigheterna beslutade därför i fredags (4/4) att alla vårdcentraler/närakuter måste införa dygnet-runt jour. Långt ifrån alla vårdinrättningar har dock lyckats uppnå dessa krav.

För ytterligare information, se SMI:s hemsida och ProMed . För den som är bevandrad i portugisiska finns även information på: www.saude.rj.gov.br (regionala hälsomyndigheten i Rio de Janeiro) och två tidningssidor http://g1.globo.com och www.jb.com.br

/Sören Andersson, Avd för virologi, SMI