Över 180 fall av mässling har rapporterats från Salzburg sedan mitten av mars. Utbrottet startade på en Waldorfskola, där de flesta elever var ovaccinerade. Ett antal fall har rapporterats från andra delar av Österrike och från Bayern i Tyskland, de flesta länkade till skolan i Salzburg.

Fyra fall av mässling med koppling till utbrottet i Salzburg har rapporterats i Norge, även där är det elever från en antroposofisk skola bland de insjuknade.

/Tiia Lepp, Avd för epidemiologi

Läs mer:

ProMed: Measles in Austria
Folkehelseinstituttet: Meslinger påvist på Nøtterøy