Virusfynd förutser livslängd. En särskild immunriskprofil kan hos mycket gamla personer förutsäga dödlighet inom en given tid. Frågan är nu om profilen är relevant även för yngre personer.

En ny grönbok lyfter på locket till svåra biosäkerhetsfrågor. Vilken väg är effektivast – den hårda eller den mjuka? Ett är säkert: vi måste nog läsa på bättre.

Porträttet: På jobbet kraschar 20 jumbojetar varje dag. Men hivambassadör Lennarth Hjelmåker låter sig inte nedslås av den dystra hiv- och aidsstatistiken.

Läs artiklarna i Smittskydd nummer 2/08. OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på fornamn.efternamn@smi.ki.se för gratisnummer eller prenumeration.

Mer ur det nya numret:
• Lättare att spåra virus i vatten. Ändrade klimatförhållanden ökar riskerna för spridning av virus i vatten – något som tidigare varit svårt att både hitta och spåra. En ny metod för att hitta virus i vatten inger därför hopp.

• Sena uppföljningsprov krävs vid TBE-diagnos hos vaccinerad. Smittskyddsinstitutet misstänker vaccinationsgenombrott i ett 20-tal fall av TBE. Av dessa upptäcktes nästan hälften under 2007.

• Landets smittskyddsläkare har bett om en ändring i smittskyddslagen så att personer med bland annat hiv och klamydia kan rapporteras in med fullständig identitet. Men risken är då att många inte kommer att testa sig, anser kritikerna.

• Pandemifilm att hämta hem. Lättillgänglig och ambitiös pandemidokumentation trots medieskugga.

• Myter om smittskydd: C-vitamin och immunförsvar – ett åsiktsbrus.

• Krönika: Hans Ottosson. Underkänd statlig styrning.