ECDC uppmärksammar idag i sin vetenskapliga tidskrift Eurosurveillance det ökade antalet anmälda fall av mässling i Europa. Under första kvartalet av 2008 inträffade 1 300 fall jämfört med 800 under samma tidsperiod 2007. WHO:s mål att utrota mässling från Europaregionen före 2010 kan bli svårt att uppnå. Större utbrott pågår för närvarande i Schweiz, Tyskland, Österrike och Storbritannien. De drabbade länderna utarbetar nu handlingsplaner för att minska spridningen.

Sverige har sedan många år en hög vaccinationstäckning bland barn och mycket få fall av mässling rapporterade (se figur). Något fler insjuknade 1997 och 2000 i samband med större utbrott. Inget laboratorieverifierat fall av mässling rapporterades i Sverige under 2007 men under första kvartalet i år har 12 fall anmälts till SMI. Sex av dessa hade smittats utomlands i samband med resa. De hade besökt Frankrike (1 fall), Schweiz (1 fall), Italien (1 fall) respektive Thailand (3 fall). Inget epidemiologiskt samband fanns mellan dessa sex individer utan det rör sig om personer som varit på separata utlandsresor och efter hemkomsten insjuknat i mässling. Två av dessa fall har orsakat sammanlagt sex sekundärfall. Antalet sekundärfall skulle ha varit väsentligt större utan aktiva smittskyddsåtgärder i form av profylaktisk gammaglobulinbehandling, MPR-vaccination samt avstängande av skolelever och sjukvårdspersonal under inkubationstiden.

Vaccination mot mässling infördes successivt i Sverige under 1970-talet, varför vaccinationstäckningen under 1970-talet varierade mellan 40-60%. Kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund med 2 doser vid respektive18 månaders och 12 års ålder infördes 1982. Därefter ökade täckningen snabbt och antalet fall av mässling minskade dramatiskt.

De flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling, men bland barn i familjer som avstått från vaccination, ofta av religiösa eller kulturella skäl, finns grupper av icke-immuna. Individer i alla åldrar med nedsatt immunförsvar är också mottagliga. Hur många individer som är mottagliga i vårt land är oklart. ECDC räknar med att ca 3 miljoner i Europaregionen saknar skydd.

Även om det i Sverige rapporteras få fall av mässling, rekommenderas alla barn att noggrant följa Socialstyrelsens rekommendationer om vaccination. En generös inställning till eventuell tidigareläggning av dos 1 bör nu också vara aktuell i samband med utlandsresa till områden med mycket mässling eller vid utbrott i Sverige. Alla doser givna före 12 månaders ålder måste dock upprepas, då immunsvaret är sämre i de yngre åldrarna.

Ju äldre man blir, desto svårare blir mässlingssjukdomen om man smittas. Bland vuxna finns också icke immuna, huvudsakligen bland dem som föddes innan mässlingsvaccinationen infördes, och som inte fick mässling därför att de senare införda vaccinationerna minskat spridningen i landet. Det rör sig mestadels om personer födda mellan 1960 och 1970. Med tanke på att mässling nu sprids i Europa och att nya fall kan dyka upp i Sverige bör alla vuxna som inte säkert vet att de haft mässling eller vaccinerats mot mässling därför uppsöka vaccinationscentral, och se till att bli vaccinerade.

/Kari Johansen, Avd för virologi, Annika Linde, Tiia Lepp, Avd för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Se även ECDC:s webbplats